PEN Concept: Kvartalsrapport Jan - Mars 2019

Första kvartalet (januari-mars) 2019

•         Rörelsens intäkter uppgick till 35,9 MSEK (36,8 MSEK).

•         Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -6,8 MSEK (-4,6 MSEK).

•         Rörelsemarginal uppgick till -18,8 % (-12,5 %).

•         Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,6 MSEK (-4,7 MSEK).

•         Periodens nettoresultat uppgick till -7,6 MSEK (-4,3 MSEK)

•         Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,30 kr (-0,19 kr).

 

Väsentliga händelser under FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

•         PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått en order på restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affären omfattar design, tillverkning, leverans och montage av möbler och inredning. Totalt ordervärde uppgår till ca 800 000 SEK.

•         PEN Concept Group AB har, genom dotterbolaget PEN Shop Concept AB, fått en order på komplett butiksinredning till en Lekia-butik för Barnhuset i Stenungsund AB. PEN’s åtagande innefattar både leverans och montage och det totala ordervärdet är ca 600 000 SEK.

•         PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har nyligen levererat 12 st montrar för olika kunder som ställer ut på Stockholm Furniture Fair 2019. PEN har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar av samtliga montrar samt även stått för design i varierande grad. Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK.

•         PEN Concept Group AB har tecknat en avsiktsförklaring med TUS Yangming Fund avseende en riktad emission om 17 058 824 aktier till en kurs om 1,70 SEK motsvarande 29 MSEK. TUS äger sedan tidigare aktier i PEN Concept Group AB motsvarande ca 17 % av bolaget. Vid ett tecknande kommer TUS Yangming Fund att ansöka om dispens från budplikt.

•         PEN Concept Group AB omorganiserar sin verksamhet i dotterbolaget PEN Interiör AB i Jönköping och lägger varsel om uppsägningar. Bolaget avser att minska kostnaderna, skapa en mer flexibel och effektiv organisation. Besparingarna beräknas uppgå till närmare 8 mkr årligen.

väsentliga händelser efter FÖRSTA kvartalet

•         TUS holding affiliated enterprises styrelse i Kina har fattat beslut om att gå vidare med emissionen i PEN Concept Group AB enligt tidigare tecknad avsiktsförklaring.

•         PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått två ordrar på komplett restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affärerna omfattar tillverkning, leverans, byggnation och montage av möbler och inredning. Totalt ordervärde uppgår till ca 14 MSEK.

•         PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har just levererat 16 st montrar för olika kunder som ställer ut på Elfack-mässan 7-10 Maj 2019. PEN har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar av samtliga montrar samt även stått för design i varierande grad. Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK.

 

 

VD har ordet

Då har vi börjat ett nytt år 2019, med mål att vända PEN Concept Group till ett lönsamt bolag. Vi har under det första kvartalet fortsatt vårt arbete med fullt fokus på resultatförbättring. Detta går något långsammare än var jag har räknat med. Parallellt gör vi en omorganisation av verksamheten i dotterbolaget PEN Interiör i Jönköping. I PEN Interiör avser vi att minska kostnaderna, skapa en mer flexibel och effektiv organisation. Besparingarna beräknas uppgå till närmare 8 mkr årligen. PEN Interiörs kostnader skall anpassas utifrån kundernas behov och ge en mer effektiv organisation. Verksamheten behöver en ny mera flexibel organisation där vi snabbare kan göra omställningar mellan våra olika produktområden och därmed stärka vår konkurrenskraft.

Omsättningen på 35,9 MSEK (36,8 MSEK) är lägre än vi har förväntat oss, detta beror till stor del på att restaurang segmentet inte levererar enligt våra förväntningar. Negativt resultat -6,8 MSEK (-4,6 MSEK) är till största delen beroende på en något lägre försäljning och produktmix som påverkar marginalen samt omorganisation.

I våra bolag fortsätter vi att fokusera på olika kundgrupper så att vi blir specialister inom respektive område. Med uppdelning mellan försäljning och projektledning som genomförts så säkras en bra orderingång.  Vi har under kvartal ett ökat kundbearbetningen i alla affärsområden vilket kommer att ge resultat under kommande kvartal.     

PEN Concept Group har till skillnad från många av våra konkurrenter tre affärsområden, mässa, restaurang och butiksinredning. När det gäller mässa och butik så är vi på helt rätt väg och vi har stärkt våra positioner. Däremot så har vi haft en del problem inom restaurangsegmenten där vi under fjärde kvartalet hade lägre volymer än vi räknat med. Detta har fortsatt även under första kvartal 2019. Vi arbetar intensivt med att komma upp till de nivåer som vi skall ligga på. Det ser betydlig ljusare ut inför kvartal två och framöver.

Det gångna kvartalet har vi byggt och levererat restauranger till internationell snabbmatskedja, levererat butikskoncept till Lekias nya butik i Kongahälla center i Kungälv. Byggt och levererat flera montrar till Stockholm Furniture Fair på Stockholmsmässan.

Första kvartalet har varit mycket förändringar främst på dotterbolaget PEN Interiör. Det återstår en del förändringsarbete men jag är helt övertygad om att vi under 2019 kommer se resultatförbättring i koncernen.   

Magnus Hjorth

Koncernchef och VD

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/5-2019.

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/10-2018.

Taggar:

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar