PEN Concept Groups styrelseordförande Robert Wu utökar sitt aktieinnehav

Robert Wu, styrelseordförande och storägare i PEN Concept Group AB, har utökat sitt aktieinnehav i koncernen genom att förvärva resterande aktiepost från David Pantzar, grundare av dotterbolaget PEN Interiör AB. Förvärvet skedde genom bolaget Vilujo Invest AB och rapporterades till Finansinspektionen per den 29 december 2017.

Totalt köptes 333.300 aktier till kursen 3,00 kr per aktie. Efter transaktionen innehar Robert Wu 37,94% av aktierna i koncernen.

För frågor om transaktionen, vänligen kontakta:
Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29/12-2017.

Kort om PEN Concept Group
PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de båda svenska dotterbolagen PEN Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum och GOODS Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen PEN Interiör AB och PEN Products AB. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med PEN Products AB där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.penproducts.se

Prenumerera

Dokument & länkar