PEN tecknar partneravtal med Shanghai Construction Union Development

PEN Concept Group AB (PEN) har tecknat ett partneravtal med Shanghai Construction Union Development Co., Ltd. (SCU). SCU förvaltar och driver en business-to-business plattform inom arkitektur, konstruktion, byggnation och inredning vilket möjliggör utbyte av produkter och tjänster mellan aktörer inom nätverket. Avtalet ger PEN möjlighet att identifiera och bearbeta potentiella projekt inom ramen för den av SCU förvaltade plattformen. SCU har också utsett PEN till representant i Skandinavien för att förmedla tjänster och produkter inom inredningsdesign för den kinesiska marknaden.

Johan Burtus, VD för PEN Concept Group AB, förklarar:
“B2B-plattformen som drivs av SCU ger PEN tillgång till ett stort antal potentiella kunder och affärspartners. Detta är ännu ett steg för att stärka vår position på den kinesiska marknaden.”

För frågor om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28/12-2017.

Kort om PEN Concept Group
PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de båda svenska dotterbolagen PEN Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum och GOODS Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar