PEN tecknar ramavtal med ICA Sverige kring butiksinredning

PEN Concept Group AB (’PEN’) har, genom det helägda dotterbolaget PEN Shop Concept AB, tecknat ett ramavtal kring butiksinredning med ICA Sverige AB. Avtalet innebär att PEN är utvald till leverantör av butiksinredning, vilket initialt sker kring konceptet Hälsa & Skönhet för Maxi- och Kvantumbutiker.

Johan Burtus, Koncernchef och VD för PEN Concept Group AB, förklarar:
”Det här ramavtalet är ännu ett kvitto på att vårt konsekventa och långsiktiga arbete att etablera nära relationer till marknadens största aktörer varit framgångsrikt. Vi är övertygade om att vår bredd i att kunna erbjuda lösningar även inom andra områden, exempelvis restauranginredning, varit en avgörande faktor för det här avtalet. Det är en stark konkurrensfördel i varje enskild affär att ha ett ramavtal med ICA som grund.”

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/7-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.


Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Taggar:

Prenumerera