PEN tecknar samarbetsavtal med Visual China Group

PEN Concept Group AB (PEN) har ingått ett samarbetsavtal med Visual China Group (VCG) i syfte att främja kunskapsutbyte kring skandinavisk design. PEN och VCG kommer att samarbeta för att ta fram ett utbytesprogram för kinesiska designers att lära sig om skandinavisk design, bland annat genom studieresor till Sverige. Ett nära samarbete med utvalda universitet blir en viktig komponent för att realisera detta utbytesprogram.

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/1-2018.

Om PEN Concept Group
PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de båda svenska dotterbolagen PEN Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum och GOODS Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om Visual China Group
Visual China Group (VCG) äger och förvaltar kinas största plattform för digitalt material och är förstahandsvalet för kreatörer och resurser inom mediasektorn för att söka, köpa och hantera digitalt material. Genom plattformen VCG.com kan licensiering och distribution av upphovsrätter ske för mer än 40 miljoner redaktionella bilder, 30 miljoner kreativa bilder och 1,25 miljoner videos. Med över 14.000 bidragsgivare och hundratals globala bildpartners, erbjuder gruppen stillbilder, video, musik, multimedia och annat digitalt material till ca 15.000 reklampartners, mediaföretag och andra organisationer i Kina. VCG opererar också kinas största och mest populära sociala plattformar för formgivare och fotografer.

VCG sammanlänkar konsumenter och verksamheter med tjänster inom licensiering och reklam över flertalet sektorer. Genom Tungstar.com, erbjuder VCG ett nöjesutbud och integrerade marknadsföringslösningar för mediaföretag, reklambyråer, filmskapare, producenter och kändisar. Genom ett strategiskt val att fokusera på turism, utbildning och andra relevanta sektorer för visuell kommunikation, kan VCG nyttja sin kärnkompetens för att fånga en stark efterfrågan på digitalt innehåll.

VCG, grundat år 2000, har framgångsrikt konsoliderat och transformerat marknaden för bildhantering i Kina. VCG var det första företaget att licensiera och distribuera upphovsrätter genom onlineplattformar. Under 2014 noterades VCG på huvudlistan på Shenzhen Stock Exchange (00681.SZ) och har vuxit till att bli en av de största aktörerna sett till marknadsvärde. Gruppen har mer än 600 anställda med dotterbolag i flera av kinas största städer såsom Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong and Taiwan.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar