Vinstvarning från PEN Concept Group

PEN Concept Group AB, som redovisade ett negativt operativt resultat om 6,7 MSEK under första halvåret 2017, ser inte ut att kunna nå ett positivt resultat på helåret som planerat. Det är troligt att helårsresultatet blir i paritet med vad som redovisats för det första halvåret. Åtgärder har vidtagits för att såväl stärka försäljningen som att sänka löpande kostnader.

Johan Burtus, VD för PEN Concept Group AB, förklarar:
”Vi följde upp vårt svaga halvårsresultat med att se över vår kostnadseffektivitet samt vidta åtgärder för att förstärka försäljningsarbetet. Den här processen tar dock längre tid än beräknat. Positivt i sammanhanget är att efterfrågan på företagets produkter och tjänster är alltjämt hög och vi räknar med att återfå lönsamhet under 2018.”

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017.

Kort om PEN Concept Group
PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de båda svenska dotterbolagen PEN Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum och GOODS Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar