Pengar i Sverige organiserar rikstäckande distribution av utländsk valuta

Pengar i Sverige organiserar rikstäckande distribution av utländsk valuta Pengar i Sverige AB har på uppdrag av 4 affärsbanker omorganiserat distributionen av utländsk valuta till ett bankgemensamt distributionsnät. Pengar i Sverige driver från och med 2 maj 2000 den rikstäckande servicen på uppdrag av bankerna. Distributionen organiseras i samarbete med Posten och värdetransportbolag. Servicen ger bankkontoren i landet en säker och kostnadseffektiv försörjning av utländsk valuta. "Genom utnyttjande av ny teknik och samarbete mellan leverantörer och kunder har det blivit möjligt att skapa ett nytt rikstäckande distributionsnät för kontanter", säger Pengar i Sveriges VD Gunnar Malm. För att garantera säkerhet och kostnadseffektivitet har Pengar i Sverige valt att distribuera valuta i effektiva högsäkerhetsväskor från företaget Security Qube System i Skellefteå. Pengar i Sverige AB , som bedriver rikstäckande verksamhet från 11 egna kontor i Sverige, är ett helägt dotterbolag till Sveriges Riksbank. Bolagets uppdrag är att utveckla och driva en effektiv infrastruktur för kontanthanteringen i Sverige på affärsmässiga grunder. Verksamheten omfattar in- och utlämning, sortering och packning av sedlar och mynt, lagerhållning och valutering, äkthetskontroll, dagskasseuppräkning samt drift av serviceboxar och automatladdning. Kunderna är banker, Posten och handeln. Läs mer om Pengar i Sverige på www.pengarisverige.se För ytterligare information kontakta VD Gunnar Malm, tel 070-5942126 eller marknadschef Jan-Erik Lindgren, tel 0708-353639. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/03/20000503BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar