Inbjudan till journalistseminarium

Report this content

INBJUDAN TILL JOURNALISTSEMINARIUM " Det bortglömda pensionsvalet" I höst skall drygt 800 000 kommun- och landstingsanställda välja vem som skall förvalta deras tjänstepension som kallas PFA 98. Detta sker samtidigt som valet till premiepensionen. Som mest kan den anställda få placera 3.5- 4.5 procent av årsinkomsten upp till 7,5 basbelopp. Men arbetsgivarna kan också hålla in med pengarna och låta de anställda få placera bara drygt en procent. Pensionsforum inbjuder härmed till ett journalistseminarium om " det glömda valet". Medverkande är de som ansvarar för informationen till alla anställda, Kommunförbundets ansvariga jurist, Kommunals ansvarige ombudsman samt Länsförsäkringars specialist på avtalsförsäkringar. Ta chansen och skaffa dig direkt information från: Eva Adolphson, Länsförsäkringar Anna Lind, förbundsjurist Svenska Kommunförbundet Håkan Pettersson, ombudsman, Kommunal Agneta Rönn, vd Pensionsvalet PVAB Lars Persson, projektansvarig SPV ( Statens Pensionsverk) Datum: måndagen den 9 oktober 2000 Tid: klockan 9.30- 13.00 Plats: Hovslagargatan 5, rum 12 i Stockholm Vi bjuder på en lunchmacka. Anmälan görs senast 4/10 till: Pensionsforum 103 29 Stockholm, tel 08- 762 78 48, fax 08- 762 78 47 mobil 070- 583 50 28, e-post ann.lindgren@pensionsforum.nu Pensionsforum är en förening som har till uppgift att följa det nya pensionssystemets konsekvenser för individer och samhälle, hur det förhåller sig till andra länder, arbetsmarknaden för äldre samt att analysera olika möjligheter att finansiera den framtida äldrevården. Styrelsen består av Kjell-Olof Feldt ordf., Tommy Möller, vice ordf.,statsvetare, docent, Magnus Henrekson, nationalekonom, docent, Joakim Palme, sociolog, docent, Gullan Lindblad, fd riksdagsledamot. Verkställande direktör är Ann Lindgren. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar