Ny undersökning visar: Kvinnorna oroliga för sin pension

Ny undersökning visar: Kvinnorna oroliga för sin pension Den ekonomiska oron inför pensioneringen ökar i Sverige - framför allt bland kvinnor. Hälften av kvinnorna känner oro och tror att de får sänkt levnadsstandard som pensionärer. Sju av tio sparar själva inför pensioneringen. Staten borde dock stimulera sparandet mer anser en klar majoritet av allmänheten. 65 procent tycker att skatterna på pensionssparandet bör minskas. Var fjärde vill ha ökade avdragsmöjligheter. Detta visar en ny undersökning - Pensionsbarometern - som Sifo gjort på uppdrag av Pensionsforum. Resultaten presenterades vid Pensionsforumdagen i Stockholm på tisdagen. Pensionsforum har också i år liksom i flera tidigare undersökningar ställt frågan om vid vilken ålder svenskarna vill gå i pension. Återigen bekräftas uppfattningen att man inte vill arbeta fram till 65 år. De allra flesta vill istället sluta runt 60 år. Hela 66 procent önskar pensionera sig senast vid 61 års ålder. I åldersgrupperna mellan 30 och 50 år vill var femte sluta arbeta redan i 56-57-årsåldern. Flertalet inser dock att de blir tvungna att arbeta längre. En klar majoritet av svenskarna sparar nu inför sin pension. Av samtliga tillfrågade i åldern 25-65 år sparar 7 av 10 till sin pension. Hur mycket sparar man? Var tredje sparar mellan 200 och 500 kronor i månaden. 4 av 10 sparar mer än 500 kronor och bland kvinnor i åldern 50 - 65 år sparar över hälften mer än 500 kronor i månaden. Undersökningen bygger på ett representativt urval av befolkningen. 1064 personer i åldern 25-65 har intervjuats under perioden september-oktober 2003. Det privata pensionssparandet skulle dock behöva vara betydligt större om man vill ha en rimlig standard som pensionär. Prognoser pekar på att den sammanlagda pensionen - den allmänna tillsammans med avtals/tjänstepensionen - bara kommer att motsvara 50-55 procent av den tidigare lönen. I en ny skrift med titeln Hur långt räcker pensionerna? - en rapport om sparbehov och avkastning som presenterades vid Pensionsforumdagen redovisar författaren docent Göran Normann vilket sparande som behövs för att en person skall få 80 procent av slutlönen i pension. · En heltidsarbetande sjuksköterska, född 1957, skulle från och med i år behöva spara ca 4 000 kronor per månad. Efter skatteavdrag blir det netto ca 3 600 kronor · En metallarbetare skulle netto behöva spara 2 700 kronor per månad, en läkare 1 300 kronor per månad och en civilingenjör 2 000 kronor netto i månaden. För de allra flesta är ett sådant sparande en omöjlighet. Därför måste det också finnas förutsättningar för att människor skall kunna öka sitt sparande, t ex genom större avdragsmöjligheter och minskad skatt på pensionssparandet, anser Göran Normann. För ytterligare information: Ann Lindgren, vd Pensionsforum. Mobil 070-583 50 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031020BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031020BIT00590/wkr0002.pdf

Dokument & länkar