Påminnelse pensionsforums pensionsseminarium

PÅMINNELSE PENSIONSFORUMS PENSIONSSEMINARIUM Program onsdagen den 5 mars 2003 klockan 9.00- 12.00 Vad händer med våra pensioner? Hur säkra är AP-fonderna i pensionssystemet - och vad är egentligen deras roll? Hur påverkas tjänstepensioner och eget pensionssparande av börsfallen? Vilka roller har t ex de olika AP-fonderna respektive Premiepensionsmyndigheten? Hur samverkar tjänstepensioner och eget pensionssparande med det offentligt finansierade systemet? Vilken strategi arbetar olika pensionsfonder och livförsäkringsbolag efter när det gäller att förvalta pensionsmedlen? Hur bedrivs modern kapitalförvaltning med avseende på faktorer som val av placeringar (räntor, aktier, svenskt, utländskt) och förvaltningsstil (passiv eller aktiv) utifrån förväntad avkastning och rimliga risknivåer? · Finns det anledning att känna oro inför framtidens pensioner? Kjell - Olof Feldt, Pensionsforums ordförande · Vad tror svenskarna om sina pensioner? Hur länge kommer de att arbeta? Ny Sifo-undersökning presenteras · Fler måste arbeta för att klara välfärden, Ole Settergren, Riksförsäkringsverkets pensionsanalytiker · Hade det varit bättre att inte välja fonder? Lena Schelin, kommunikationsdirektör PPM · Hur har tjänstepensionerna påverkats av börsfallen? Eva Adolphson, avtals- och tjänstepensionsexpert, Länsförsäkringar · Kan livbolagen återupprätta förtroendet för privat pensionssparande? Viveka Hirdman-Ryrberg, chef för SEB Trygg Livs välfärdsområde · AP-fondernas roll i pensionssystemet, Utredare av de nya AP- fonderna, Carl Johan Åberg · Vilken strategi arbetar AP-fonderna efter: Första AP-fondens vd William af Sandeberg Första AP-fondens strategi- och ALM-analytiker Ossian Ekdahl Andra AP-fondens vd Lars Idermark Andra AP-fondens kapitalförvaltningschef, Petter Odhnoff och chefsekonom Thomas Franzén Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm Lunchsmörgås avslutar seminariet. Anmälan görs senast 28/2 till: Pensionsforum, 103 29 Stockholm. Tel 08- 762 78 48, fax 08- 762 78 47, mobil Ann Lindgren 070- 583 50 28, e-post ann.lindgren@pensionsforum.nu ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar