Störst ekonomisk oro bland kvinnorna inför pensioneringen

Störst ekonomisk oro bland kvinnorna inför pensioneringen ·Fyra av tio känner oro av ekonomiska skäl för att gå i pension. Kvinnorna känner större oro än männen. Bland kvinnorna uppger nära hälften eller 46 procent att de är oroliga. Kvinnornas oro har dessutom ökat sedan i höstas. ·De flesta vill gå i pension vid 60-årsåldern. ·Försämringen i ekonomin och det minskade värdet av det egna sparandet på grund av börsfallen påverkar uppfattningen om den faktiska pensionsåldern. Allt fler inser att de måste fortsätta arbeta av ekonomiska skäl. ·Hösten 2001 var det bara tio procent i Pensionsforums undersökning som uppgav att de trodde att de var tvungna att arbeta längre. Men nu svarar hela 45 procent att de måste arbeta längre än vad de skulle vilja. Bland kvinnorna är det ännu fler. Detta framkommer av en ny Sifo- undersökning som gjorts på uppdrag av Pensionsforum. Undersökningen genomfördes under perioden 13-25 februari bland 1087 förvärvsarbetande. Den presenterades vid ett seminarium om pensionssystemets olika delar samt AP-fondernas roll i systemet som Pensionsforum anordnade i Stockholm på onsdagen. Hur stor pensionen kan komma att bli i förhållande till vad man i dag har i lön är det dock få som har någon kunskap om. 65 procent av alla tillfrågade uppger att de inte känner till vad de kommer att få sammanlagt i allmän pension och tjänstepension. Hos kvinnorna är kunskapen ännu sämre än hos männen. 71 procent svarar att de inte vet. De män som har någon uppfattning om storleken på pensionen tror att de får minst 60-70 procent av nuvarande inkomst. Män i åldern 50-64 år är den grupp som tror att de får mest pension i förhållande till den nuvarande lönen. Nära var femte ( 17 procent) tillfrågad man svarar att han får mellan 70 och 80 procent av lönen. Kvinnorna däremot bedömer att de får en lägre andel av lönen som pension. Pensionsforum är en ideell förening med förre finansministern Kjell-Olof Feldt som ordförande. Övriga ledamöter är Tommy Möller, professor i statsvetenskap, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi och Gullan Lindblad, fd riksdagsledamot. Verkställande direktör är Ann Lindgren. Bakom föreningen står försäkringsbolagen Alecta, Länsförsäkringar Liv, Nordea Liv, Robur Försäkring, SEB Trygg Liv och Skandia Liv. Associerade medlemmar är Första AP-fonden, Andra AP-fonden och Fjärde AP -fonden. För ytterligare information: Ann Lindgren 070-583 50 28, e-post ann.lindgren@pensionsforum.nu ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030304BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/05/20030304BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar