FundedByMe presenterar årsredovisningen för 2018

Report this content

FundedByMe Crowdfunding AB (publ) årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns idag tillgänglig på www.fundedbyme.com/investor-relations eller i bifogad pdf.

Framgångsrika satsningar på tillväxt i Bolagets huvudsegment, crowdfunding, gjorde att vi 2018 lyckades uppnå en organisk omsättningstillväxt på 60%. Vidare har vi under 2018 investerat kraftfullt för långsiktig tillväxt och vi ser fram emot utfallet av dessa investeringar. Förvärvet av Laika Consulting var en viktig pusselbit i den strategin. Utöver det tog vi över investerarnätverket Feminvest som har stor potential att växa och förändra och förbättra. Detsamma gäller de investeringar vi gjort i den internationella verksamheten där erhållet tillstånd i Dubai för drift av equity crowdfunding plattform, hållande av klientmedel samt möjlighet att rikta sig mot ackrediterade investerare, är mycket viktigt långsiktigt för hela gruppen. Kortsiktigt har resultatet hållits tillbaka av dessa investeringar samt av kostnader kopplade till förvärvet och noteringsprocessen av FundedByMe:s aktie på NGM Nordic MTF,” säger Daniel Daboczy, VD och koncernchef

För ytterligare information om årsredovisningen kontakta VD Daniel Daboczy, tel. +46 73-626 99 85 eller daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Kunderna anmäler sig online där de får möjligheten att visa intresse inför att investera. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).

Prenumerera

Media

Media