• news.cision.com/
 • Pepins/
 • FundedByMe presenterar Halvårsrapport den 7 augusti för perioden januari-juni 2019

FundedByMe presenterar Halvårsrapport den 7 augusti för perioden januari-juni 2019

Report this content

Med anledning av offentliggörandet av halvårsrapporten kommer FundedByMe:s VD hålla en livesänd pressträff genom Pressträff Direkt måndag 12 augusti kl. 16.00.


Sammanfattning:  

 • Omsättning för koncernen för första halvåret 2019 uppgick till 9,9 MSEK  
 • Rörelseresultatet för koncernen första halvåret 2019 uppgick till -19,9 MSEK  
 • Rörelseresultatet per aktie exklusive poster av engångskaraktär för första halvåret 2019 uppgick till -3,32 SEK.  

Jämförandetal för Koncern 2018-01-01 till 2018-06-30 saknas då koncernen skapades 2018-08-02.  


Kommentarer:

 • Omsättningen för koncernen för perioden uppgick till 9,9 MSEK.
 • För moderbolaget var omsättningen 3,1 MSEK, en minskning med 39% jämfört med motsvarande period föregående år.  
 • Moderbolaget genomförde 20 framgångsrika crowdfunding-rundor under perioden jämfört med 29 stycken under samma period föregående år.  
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -19,9 MSEK och påverkades av investeringar i framtida tillväxt och engångskostnader kopplade till omorganisering av Laika Consulting AB samt noteringsprocessen på NGM Nordic MTF.  

Väsentliga händelser under perioden  

 • Den 8 mars 2019 noterades FundedByMe på NGM MTF.  
 • Under mars 2019 implementerade Bolaget Stripe, en ny betaltjänst vilket bl.a. möjliggör en ökning av antalet mindre transaktioner inom equity crowdfunding samt snabbare och tryggare hantering av transaktioner.  
 • I mars 2019 har Bolaget fullbordat kraven för lansering av sin licensierade verksamhet i Dubai/Förenade Arabemiraten. Licensen gäller för bedrivande av verksamhet inom equity crowdfunding för ackrediterade och icke ackrediterade investerare samt hållande av klientmedel. FundedByMe MENA verkar under DIFC efter att ha erhållit en equity crowdfunding licens från DFSA.  
 • April 2019 – FundedByMe inleder ett samarbete med Global Custodial Services (GCS), en internationell betalningslösning, för att underlätta transaktioner för deras joint venture FundedByMe Dubai/FAE partner och för att bättre allokera betalningar för internationella kampanjer och investeringar.  
 • Under Q2 2019 inleddes konsolidering och omorganisation av FundedByMe och dotterbolaget Laika Consulting som bland annat innebar en flytt till gemensamma lokaler. I samband med konsolideringen påbörjades en process att digitalisera Laika Consultings tjänster.  
 • 30 april till 17 maj 2019 genomförde FundedByMe en företrädesemission.  
 • Den 27 juni 2019 tog FundedByMe formellt över dotterbolaget Feminvest.  


Väsentliga händelser efter periodens utgång  

 • Den 2 juli meddelade FundedByMe att företaget ingått en avsiktsförklaring (LOI) med en potentiell ny partner i Singapore med ambition att ansöka om licens för Capital Markets Services  
 • Den 26 juli godkändes beslut om företrädesemission fattat den 18 april    


Sammanfattning av VD har ordet:  

Vår första tid som noterat bolag har minst sagt varit omvälvande. Q1 var tungt för oss, precis som för branschen i stort. Aktivitetsnivån från kunder med behov av hjälp med kapitalanskaffningar och emissioner var då ovanligt låg. Men under Q2 har vi sett en tydlig förbättring och en återgång till mer normala nivåer. FundedByMe-koncernens notering har varit intressant, lärorik och utvecklande men också mycket utmanande. Tiden efter noteringen blev långt ifrån vad vi hade hoppats på.  

Förvärvet av Laika och sedermera sammanslagningen av våra verksamheter har tagit mycket tid i anspråk och medfört engångskostnader som varit större än vi initialt räknat med. Vi har valt att genomföra den processen så snabbt som möjligt för att tillsammans nu kunna fokusera framåt som ett starkare bolag.  

Vi har under 2019 investerat tungt i utvecklingen av vår tekniska plattform vilket redan börjat visa resultat då entreprenörs-kunder lättare kan genomföra framgångsrika kampanjer, samt att investerar-kunder kunnat dra ännu större nytta av plattformen.  

Strategin framåt är tydlig. Styrelsen och teamen är starka och fokus ligger nu på försäljning, kostnadskontroll och i att bibehålla relevansen, positionen och tillväxten. Skalbarheten i vår affär ligger i digitaliseringen samt effektivisering av plattformar och produkter, områden där vi utvecklas kontinuerligt för att fortsätta ligga i framkant.  

Som VD står jag redo att leda koncernen framåt med fortsatt energi, driven av alla möjligheter jag ser framför oss men även för att vår vision och mission är att förändra och förbättra finansvärlden genom att driva en av världens bästa equity crowdfunding-plattformar och komplettera med funktioner och produkter från Laika, Feminvest och dotterbolagen.  

Daniel Daboczy  

VD FundedByMe & Laika Consulting  

Vd-ordet i sin helhet återfinns i delårsrapporten.   För ytterligare information kontakta:

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB

Daniel Daboczy, Verkställande Direktör

Mobil: +46 (0) 73 6269985

E-post: daniel@fundedbyme.com

 

FundedByMe är den snabbast växande crowdfunding plattformen i Skandinavien inom equity crowdfunding. 

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden.  Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. www.fundedbyme.com 

Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B)

Prenumerera

Media

Media