• news.cision.com/
  • Pepins/
  • Kommuniké från extrastämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) den 14 november 2019

Kommuniké från extrastämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) den 14 november 2019

Report this content

Idag, den 14 november hölls extrastämma i FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information kring besluten vänligen se kallelsen och förslag till beslut som kommer att vara tillgängliga på bolagets hemsida.

Stämman beslutade

  1. Att ändra Bolagsordning avseende punkt 4, att aktiekapitalet i Bolaget skall uppgå till lägst 916 666,65 kr och högst 3 300 000,00 kr.
  2. Att ändra Bolagsordning avseende punkt 5, att antalet aktier skall uppgå till lägst 6 111 111 och högst 22 000 000. Aktierna kan ges ut i två serier; serie A och serie B. Antalet aktier av serie A får uppgå till högst 8 800 000 stycken och antalet aktier av serie B får uppgå till högst 13 200 000 stycken.
  3. Att godkänna styrelsens förslag om nyemission till Styrelseordförande.
  4. Beslut om att utöka bemyndigande avseende styrelsens rätt att emittera aktier, inklusive teckningsoptioner och konvertibler intill tiden för nästa stämma. Bemyndigandet skall vara begränsat till högst totalt 6 000 000 aktier fram till nästa årsstämma. Tidigare bemyndigande var begränsat till 4 000 000 aktier fram till nästa årsstämma och det utökade bemyndigandet representerar ytterligare 2 000 000 aktier.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt och i enlighet med Styrelsens lagda förslag. Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer att inom kort finnas tillgängligt på bolagets investor relations sida, http://bit.ly/InvestorRelationsFBM

Styrelsen

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)

Koncernens VD Daniel Daboczy höll även en pressträff tisdag den 12:e november, om nuläget, strategin samt sammanfattning av emissionen och den förändrade ägarbilden i topp10. Pressträffen kan ses här: http://bit.ly/2p9i4hJ

Bolagets Investor Relations-sida kan du se på: http://bit.ly/InvestorRelationsFBM

För ytterligare information vänligen kontakta:
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB
Daniel Daboczy, Verkställande Direktör
Mobil: +46 (0) 73 6269985
E-post: daniel@fundedbyme.com

Om FundedByMe
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag inom fintech med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd genom equity crowdfunding för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting (Emissionsmarknadsföringar samt Investor Relations), samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. www.fundedbyme.com. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B) eller Nordnet (FBM MTF B).

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar