Ekobrottsmyndigheten upprepar yrkandet om företagsbot för Peptonic Medical AB (publ) om 500 TSEK

Report this content

Peptonic Medical AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har fått information om att Ekobrottsmyndigheten (EBM) upprepar yrkandet på en företagsbot om 500 TSEK.

Bolaget har tidigare[1] meddelat att EBM inlett en utredning 2020 rörande grovt insiderbrott med anledning av åtgärder som Bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan bolaget och en finansiell aktör. Grunden för yrkandet härrör till detta ärende.

Bolaget  informerade också i januari 2022[2] att man fått information från EBM, som då avsåg att yrka på en företagsbot om 500 TSEK mot Peptonic Medical AB (publ). Bolagets resultat för kvartal 3 2022 kommer belastas med en reservering om 500 TSEK. Tilläggsinformationen idag gäller att det avsedda yrkandet nu materialiseras i ett åtal, där två tidigare och en nuvarande ledande befattningshavare åtalas för grovt insiderbrott.

Bolaget och dess företrädare avser även fortsättningsvis samarbeta med myndigheten i frågan.

[2] https://www.peptonicmedical.se/peptonic-medical-ab-publ-har-fatt-information-fran-ekobrottsmyndigheten-som-avser-yrka-pa-en-foretagsbot-om-0-5-msek-mot-bolaget/

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.

Prenumerera

Dokument & länkar