Peptonic Medical AB (publ) publicering av årsredovisning för 2017

Report this content

Stockholm den 7 mars 2018. - Peptonic Medical (publ)  - meddelar idag att årsredovisningen för 2017 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.peptonicmedical.se samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se.

I revisionsberättelsen lämnas följande information under övriga upplysningar av revisorn: ”Vi vill hänvisa till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen av vilken framgår att ytterligare finanseringsbehov kan uppstå under de kommande 12 månaderna och att det alltid finns en möjlighet att gå till aktiemarknaden, dock finns ingen absolut garanti att en nyemission lyckas.”

_____

För ytterligare information om Peptonic Medical AB (publ), vänligen kontakta:
Johan Inborr, VD
Telefon: +46 708 853 893
E-post:
johan.inborr@peptonicmedical.se  

Om VagiVital® 

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider kvinnospecifika sjukdomar och åkommor. Peptonic Medicals första produkt - VagiVital® - har utvecklats för behandling av vaginal atrofi (VA), vilket drabbar närmare hälften av alla kvinnor i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical skall lansera VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri, kliniskt beprövad produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan, vilket kan ge symtom såsom klåda, sveda och irritation i slidan, smärta vid samlag och vid vattenkastning.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Prenumerera