Peptonic Medical ingår samarbetsavtal med 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Stockholm den 31 oktober 2017. Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar i dag att man tecknat ett samarbets- och sponsringsavtal med 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

-          Peptonic Medical är ett bolag med fokus på kvinnohälsa och vi vill genom detta avtal bidra till att främja forskning som kan leda till bättre och effektivare behandlingar av kvinnospecifika sjukdomar, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical. Forskning och utveckling inom kvinnohälsa är ett lågprioriterat område. Det vill vi ändra på.

-          Vi är glada över att påbörja samarbetet med Peptonic Medical och att bolaget är med och stödjer vårt arbete för att förbättra kvinnors hälsa och livssituation. Detta är viktiga frågor som behöver få större uppmärksamhet och mera resurser, säger Alexandra Charles von Hofsten, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

I enlighet med samarbetsavtalet så kommer Peptonic att stötta 1,6 & 2,6 miljonerklubbens arbete ekonomiskt. I gengäld erbjuds Peptonic att delta och medverka i ett antal evenemang och kampanjer som anordnas av 1,6 & 2,6 miljonerklubben. Avtalet löper till utgången av 2018 med möjlighet till förlängning.

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se 

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben

1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com 

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical skall lansera VagiVital™ - en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.  

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital 

VagiVital™ är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital™ har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar. 

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital™ som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

Prenumerera

Dokument & länkar