Peptonic Medical öppnar nätbutiken för VagiVital®

Stockholm den 9 juli 2018 - Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att VagiVital® nu finns att köpa i nätbutiken på länken www.vagivital.se . VagiVital® är Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). Produkten har prövats i kliniska studier och visat på mycket god behandlingseffekt. Studierna har utförts på Karolinska Sjukhuset i Huddinge, Akademiska Universitetssjukhuset i Uppsala och Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

-          Detta är en historisk milstolpe i Peptonic. Ända sedan vi erhöll resultaten från den kliniska studien i mars 2017 så har vi haft siktet inriktat på att lansera VagiVital®. Nu har den dagen kommit och det är vi oerhört stolta och glada över, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical. Nu kan vi erbjuda en säker och effektiv behandling för alla kvinnor som lider av vaginal torrhet. 

 

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se 

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2018.

Om VagiVital® 

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar. 

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical lanserar VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.  

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Prenumerera