Peptonic Medical tecknar avtal med Orion om kommersiell tillverkning av VagiVital®

Stockholm den 24 april 2018 -  Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att man tecknat ett avtal om kommersiell tillverkning av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation (’Orion’), som har sitt huvudkontor i Esbo, Finland. Avtalet är icke-exklusivt och ett resultat av en framgångsrik överföring av tillverkningsprocessen inom ramen av det teknologiöverföringsavtal som bolagen tecknade i december 2017. Enligt det nu signerade tillverkningsavtalet åtar sig Orion att tillverka överenskomna volymer av VagiVital® enligt uppsatta kvalitetsmål och överenskomna priser, medan Peptonic åtar sig att köpa vissa minimumvolymer av Orion.

-                           Orion har infriat alla våra förväntningar under samarbetet kring teknologiöverföringen och vi har stort förtroende för den kompetens inom tillverkning och logistik bolaget besitter, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical. Vi ser fram emot ett långvarigt samarbete med Orion.

Peptonic planerar att lansera VagiVital® under 2018.  Innan produkten kan börja marknadsföras och säljas skall den CE –märkas.  Processen för en CE -märkning är nu i sitt slutskede.

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Peptonic Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Johan Inborrs försorg, för offentliggörande den 24 april 2018.

Om Orion 

Orion är ett finländskt läkemedelsföretag som skapar välfärd och fungerar globalt. Orion utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för människor och djur och aktiva substanser i läkemedel. Företaget satsar fortlöpande på forskning och utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Orions kärnområden inom läkemedelsforskning är sjukdomar i centrala nervsystemet, cancer och sjukdomar i andningsorganen mot vilka Orion utvecklar inhalerbara Easyhaler®-lungläkemedel. År 2017 var Orions omsättning 1 085 miljoner euro, och i slutet av året hade företaget ca 3 500 anställda. Orions A- och B-aktier noteras på Nasdaq Helsinki. 

För mera information: www.orion.fi/en 

Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical skall lansera VagiVital® - en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget  (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital® 

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Prenumerera