Sista dag för handel med BTA i Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 20 602 984 aktier. 26 juli 2017 är den sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) och stoppdag är den 28 juli 2017. Leverans av nya aktier kommer att ske den 1 augusti 2017. 

Registrering av 20 602 984 aktier har skett hos Bolagsverket och efter registreringen uppgår det totala antalet aktier i Peptonic Medical till 41 205 968 aktier och aktiekapitalet till 4 120 596,80 SEK, efter en ökning med 2 060 298,40 SEK i samband med emissionen.

Rådgivare
Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Peptonic Medical i samband med företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se 

Om Peptonic

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess första läkemedelskandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ baserat på oxytocin, för lokal behandling av vaginal atrofi.

VagiVital™ är en medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Peptonic har även lämnat in patentansökningar för användning av oxytocin för att behandla symptom vid vestibulit samt genital herpes. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se  .

Prenumerera

Dokument & länkar