Mats Fischier blir styrelseordförande och ny verkställande direktör utsedd

Mats Fischier blir styrelseordförande och ny verkställande direktör utsedd Styrelsen för Perbio Science AB har i dag utsett företagets VD Mats Fischier till styrelseordförande samt utsett Leland G Foster till ny verkställande direktör. Leland Foster är sedan tidigare chef för Cellodlingsdivisionen och ingår i koncernledningen. Samtidigt utses företagets finansdirektör Claes Wenthzel till vice verkställande direktör. Nuvarande ordförande Sven Hagströmer kvarstår som ledamot av styrelsen. Förändringarna gäller från den 1 november 2002 och är villkorade av att Patent- och Registreringsverket ger tillstånd till företaget att utse en medborgare från ett land utanför EU till verkställande direktör. Leland Foster är amerikansk medborgare. Bakgrunden till förändringarna är det faktum att 80 procent av Perbios verksamhet och anställda finns i USA. Att placera företagets VD i USA har länge bedömts vara en viktig faktor för företagets tillväxt genom att ge bättre förutsättningar för att tillvarata tillväxtmöjligheterna på den klart största marknaden i världen. Vidare innebär Mats Fischiers utnämning till styrelseordförande att han kan ägna mer tid åt koncernens långsiktiga strategiska utveckling. Perbio behåller sitt säte i Sverige, noteringen på Stockholmsbörsen samt koncernens huvudkontor i Sverige. Perbios finansdirektör Claes Wenthzel kommer fortsättningsvis att vara ansvarig för företagets investerarrelationer. Leland Foster kommer att flytta till Perbios anläggningar i Boston och där etablera ett operativt huvudkontor med en liten stab för att stödja koncernens verksamheter. Han fortsätter som chef för Perbios Cellodlingsdivision tills ersättare har utsetts. - Förändringen är ett naturligt steg i Perbios utveckling. Leland är väl förberedd för uppgiften som VD och utnämningen av Mats till styrelseordförande borgar för att företaget kommer att fortsätta att arbeta i linje med de fastlagda strategierna som hittills har visat sig vara mycket framgångsrika, kommenterar avgående styrelseordföranden Sven Hagströmer. - Jag har haft sex mycket intressanta och givande år med Perbio, först som divisionschef inom Perstorpkoncernen och sedan som VD för börsföretaget Perbio. Under denna tid har vi etablerat Perbio som ett ledande företag i sin bransch med god omsättnings- och resultattillväxt och gynnsam kursutveckling. Jag är dock inte beredd att leda koncernen från USA och tycker därför att detta är en lämplig tidpunkt att lämna över till Leland. Han är det perfekta valet av efterträdare och har visat sina kvalifikationer genom sina stora framgångar som chef för vår största division. Jag ser fram mot att arbeta med honom i hans nya position och tillsammans räknar vi med att fortsätta att skapa tillväxt för Perbio och förstärka den goda utvecklingen på alla våra marknader, säger Mats Fischier. - - Efter 13 år som chef för Cellodlingsdivisionen uppskattar jag möjligheten att få leda Perbio som VD. Under min ledning har Cellodlingsdivisionen dubblat sin försäljning åtta gånger från USD 7,8 miljoner till USD 93,0 miljoner. Antalet anställda har ökat från 110 till 700 och vi har gått från att driva verksamhet enbart i USA till att nu också verka i England, Nya Zeeland, Kina, Australien, Kanada och Belgien. Med stöd av dessa erfarenheter kommer jag nu att rikta all min uppmärksamhet mot att aktivt driva utvecklingen av samtliga divisioner. Jag ser det också som en mycket viktig uppgift att upprätthålla Perbios ambitioner att skapa aktieägarvärde, säger Perbios nye VD Leland G Foster. Informationsmöte med möjlighet till frågor kommer att hållas idag klockan 09.00 - 11.30 i Stockholm på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 (lokal Washington). Presentation av Leland Foster äger rum klockan 09.30 och 10.30. YTTERLIGARE INFORMATION VD Mats Fischier tfn 042-26 90 91 eller 070-595 18 21 Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Leland G Foster tfn +1 435 757 6432 Sven Hagströmer tfn 070 728 81 92 Perbio Science AB (O-listan) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 155 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar