Perbio Science AB , delårsrappor januari - juni 2002

Report this content

Perbio Science AB Delårsrapport januari - juni 2002 Fortsatt stark tillväxt · Nettoomsättningen ökade 24% till 1 108 MSEK (896) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade 28% till 210 MSEK (164) · Resultatet efter finansiella poster ökade 25% till 190 MSEK (152). Föregående års finansnetto innehöll valutakursvinster på 15 MSEK. Resultatet för 2002 innehåller valutakursförluster på 2 MSEK. Exklusive valutakurseffekter på finansnettot var resultatökningen 40% · Resultatet efter skatt ökade 26% till 116 MSEK (92) · Stort intresse för den innovativa tillverkningsteknologin i den nya mediafabriken i Logan, USA · Ny råvarubas för serumtillverkning etablerad i Kanada. - Rörelsemarginalen har ökat från 17,2% till 18,0% jämfört med helåret 2001. - Förutom den goda resultattillväxten så har försäljningen ökat med 24%. Med hänsyn till dollareffekten är tillväxten 23%. Perbio Science har fortsatt att stärka sin ställning på marknaden. Tillväxten var stark i Cell Culture divisionen, Medical Device divisionen och Bioresearch divisionens proteindel, säger VD Mats Fischier. YTTERLIGARE INFORMATION VD Mats Fischier tfn 042-26 90 91 eller 070-595 18 21 Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Mer information om Perbio Science finns också på vår hemsida www.perbio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/07/20020807BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar