Perbio Science AB, Delårsrapport januari - mars 2003

Perbio Science AB Delårsrapport januari - mars 2003 Fortsatt god försäljningstillväxt, men negativ påverkan av svagare dollar · Nettoomsättningen första kvartalet var 518 MSEK (552), en minskning med 6 procent. Minskningen är helt och hållet en effekt av den svagare dollarn. Räknat i US dollar ökade försäljningen 15 % till 60,6 MUSD (52,8) · Bruttomarginalen ökade till 46,1 procent (46,0) · Resultatet efter finansiella poster första kvartalet var 87 MSEK (95), en minskning med 8 procent, men ökade i US dollar med 13 % till 10,2 MUSD (9,0). Resultatet påverkades av högre försäkringskostnader och avskrivningar · Resultatet efter finansiella poster är koncernens högsta någonsin i US dollar · Vinsten per aktie efter full utspädning minskade 8 % till 1,43 SEK (1,56) Division Bioresearch · Försäljningen ökade 5 % i US dollar · Stark försäljningsökning i Europa · Rörelsemarginalen minskade till 17,0 % (19,5) till följd av förändringar i produktmixen, ökade försäkringskostnader, ej återkommande licensintäkter 2002 samt ökade satsningar på forskning och utveckling · BSE-testet (galna kosjukan) godkänt av EU:s vetenskapliga styrkommitté Division Cell Culture · Försäljningen ökade 16 % i US dollar · Stark försäljningstillväxt av BioProcess Containers (BPC), upp 40 procent · Rörelsemarginalen minskade något till 16,6 % (16,8) på grund av högre avskrivningar, försäkringskostnader samt högre forsknings- och utvecklingskostnader Division Medical Device · Fortsatt stark försäljningstillväxt med 22 % · Rörelsemarginalen steg till 25,7 % (22,5) · Under det första kvartalet har vi kunnat behålla en god tillväxt. Resultatet efter finansiella poster är koncernens högsta någonsin i US dollar. Perbios fokusering på produkter för studier av proteiner kommer att innebära fortsatt stark tillväxt, säger VD Leland Foster. YTTERLIGARE INFORMATION VD Leland G Foster tfn +1 435 757 6432 eller VVD och Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Perbio Science AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 314 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00130/wkr0002.pdf

Dokument & länkar