Perbio Science AB Delårsrapport Januari - September 2002

Report this content

Perbio Science AB Delårsrapport Januari - September 2002 Fortsatt tillväxt trots svagare dollar · Nettoomsättningen ökade 19 % till 1 663 MSEK (1 396) · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade 18 % till 306 MSEK (260) · Resultatet efter finansiella poster ökade 16 % till 276 MSEK (237). Föregående års finansnetto innehöll valutakursvinster på 15 MSEK. Resultatet för 2002 innehåller valutakursförluster på 4 MSEK · Resultatet efter skatt ökade 17 % till 168 MSEK (143) - Den lägre resultattillväxten beror på att vi under tredje kvartalets påverkats av exceptionellt stor försäljning av amiditer till låga marginaler, hög relativ försäljning av Cell Culture produkter, svagare dollar och lägre serumförsäljning på grund av minskande tillgång på serumråvara, säger VD Mats Fischier YTTERLIGARE INFORMATION VD Mats Fischier tfn 042-26 90 91 eller 070-595 18 21 Finansdirektör Claes Wenthzel tfn 042-26 90 92 eller 070-862 01 22 Mer information om Perbio Science finns också på vår hemsida www.perbio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar