BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Trelleborg, 20 februari 2007 – PERGO AB (publ.) (“Pergo” eller “företaget”) (Nordiska börsen: PERG), ett ledande internationellt golvföretag, avger idag sitt resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2006. Pergo har upprättat rapporten i enlighet med IFRS antagna av EU.


HÖJDPUNKTER FJÄRDE KVARTALET

• Försäljningen uppgick till 668 Mkr (816 Mkr)
• Bruttoresultatet uppgick till 159 Mkr (194 Mkr) och bruttomarginalen uppgick till 23,7% (23,7%)
• Rörelseresultatet uppgick till 28 Mkr (132 Mkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till 15 Mkr (133 Mkr)
• Resultatet per aktie uppgick till 0,28 kronor (2,47 kronor)


HÖJDPUNKTER HELÅRET

• Försäljningen uppgick till 2.950 Mkr (3.015 Mkr)
• Bruttoresultatet uppgick till 676 Mkr (725 Mkr) och bruttomarginalen uppgick till 22,9% (24,0%)
• Rörelseresultatet uppgick till 73 Mkr (174 Mkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till 39 Mkr (166 Mkr)
• Resultat per aktie på 0,72 kronor (3,07 kronor)


HÖJDPUNKTER EFTER ÅRETS UTGÅNG
• Kontant uppköpserbjudande för samtliga aktier i Pergo av Pfleiderer Sweden AB om 51 kronor per aktie, vilket värderar erbjudandet till 2.732 miljoner kronor
• Pergos styrelse rekommenderar enhälligt erbjudandet
• Erbjudandeperioden avslutas den 23 februari 2007


UTSIKT

• Styrelsen har upprepat sin prognos för helåret 2007; att företagets tillväxt ska vara i linje med, eller överträffa laminatgolvsmarknadens förväntade tillväxt på 9-14% i Nordamerika och 2-4% i Europa samt att företaget ska uppnå en rörelsemarginal på 8%


Tony Sturrus, VD och koncernchef kommenterade: ”Årets nettoomsättning kom att bli något högre än vad vi indikerade i samband med att vi presenterade preliminär finansiell information i mitten av januari, samtidigt som rörelseresultatet kom att bli något lägre. Vår nordamerikanska verksamhet levde inte upp till våra förväntningar under andra halvåret 2006, samtidigt som vår Europeiska verksamhet redovisade väsentligt ökade marginaler under året. Det fjärde kvartalets resultat i vår nordamerikanska verksamhet påverkades mer negativt än väntat av våra kunders försenade produktlanseringar och minskade varulagernivåer, vilket dessutom sammanföll med en dämpad efterfrågan hos konsumenterna.”

”Vi förväntar oss att våra viktiga Nordamerikanska kunder kommer att slutföra sina lanseringar av nya produkter under första halvåret 2007 och vi har en positiv syn på 2007 och framåt. De investeringar vi har gjort under året för att utveckla våra relationer till stora återförsäljare samt för att utveckla nya marknadskanaler och kundrelationer, positionerar oss väl för försäljningstillväxt under 2007.”Dokument & länkar