FINANSIELLT RESULTAT FÖR DET TREDJE KVARTALET OCH ÅRETS NIO FÖRSTA MÅNADER 2006

Trelleborg, 25 oktober 2006 – PERGO AB (“Pergo” eller “företaget”) (Nordiska börsen: PERG), det ledande internationella golvföretaget, avger idag sitt resultat för det tredje kvartalet och årets nio första månader 2006. Pergo har upprättat kvartalsrapporten i enlighet med IFRS antagna av EU.

HÖJDPUNKTER TREDJE KVARTALET

• Försäljningen uppgick till 683 Mkr (769 Mkr)
• Bruttoresultatet uppgick till 107 Mkr (182 Mkr) och bruttomarginalen uppgick till 15,7% (23,6%)
• Rörelseresultatet uppgick till -39 Mkr (22 Mkr)
• Resultatet efter skatt uppgick till -47 Mkr (18 Mkr)
• Resultatet per aktie uppgick till -0,90 kronor (0,34 kronor)


HÖJDPUNKTER NIO FÖRSTA MÅNADERNA

• Försäljningen uppgick till 2.282 Mkr (2.199 Mkr)
• Bruttoresultatet uppgick till 517 Mkr (531 Mkr) och bruttomarginalen uppgick till 22,7% (24,2%)
• Rörelseresultatet uppgick till 45 Mkr (42 Mkr) och rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 2,0% (1,9%)
• Resultatet efter skatt uppgick till 24 Mkr (33 Mkr)
• Resultat per aktie på 0,44 kronor (0,60 kronor)


UTSIKT

• Den 13 oktober 2006 ändrade företagets styrelse prognosen för helåret 2006. Pergo har sänkt sin prognos för 2006 främst på grund av att produktlanseringar har senarelagts av nordamerikanska kunder samt tillfälliga ändringar i deras åtagande att hålla viss varulagernivå. Den reviderade prognosen ger en nettoomsättningstillväxt på 2-4%, en rörelsemarginal på 3-5%, samt avkastning på sysselsatt kapital på 12-15%.

• Styrelsen har också lämnat prognos för helåret 2007 att företagets tillväxt ska vara i linje med, eller överträffa laminatgolvindustrins förväntade tillväxt på 9-14% i Nordamerika och 2-4% i Europa samt att företaget ska uppnå en rörelsemarginal på 8%.


Tony Sturrus, VD och koncernchef kommenterade: ”Vi är besvikna med resultatet för det tredje kvartalet. Resultatet påverkades negativt av att stora nordamerikanska kunder förändrade tidsschemat för planerade produktlanseringar samt minskade sina varulagernivåer. Företagets verksamhet i Europa har fortsatt att leverera goda resultat i linje med företagets förväntningar. Kvartalets resultat är därför ett avbräck i en annars positiv försäljnings- och lönsamhetstrend.”

”Den reviderade prognosen visar en förbättrad situation för fjärde kvartalet 2006 samt helåret 2007 i förhållande till tredje kvartalet 2006. Pergo är ett solitt företag och utsikterna på medel- och lång sikt fortsätter att vara goda. De försenade produktlanseringarna väntas slutföras under andra kvartalet 2007 och vi förväntar oss att våra återförsäljare kommer att återgå till normala varulagernivåer innan årets slut. Under 2006 har vi genomfört väsentliga investeringar för att expandera våra existerande kundprogram och utveckla nya kundrelationer för att bredda och sprida riskerna i vår verksamhet. De totala investeringarna innefattar extra kostnader på 44 Mkr för årets nio första månader och på 22 Mkr för kvartalet. Dessa investeringar i kundservice innefattar skyltning, kundservice i butik och andra utgifter och förväntas leda till ett förbättrat resultat för 2007, i linje med vår prognos. Vi har en marknadsledande position med ett välkänt varumärke, vilket kommer att ge oss möjligheter att dra nytta av framtida tillväxtmöjligheter.”

För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta:
Tony Sturrus, VD
Frida Rosenholm, Chefsjurist och
Informationsdirektör
Tel: +46 8 790 3884
ir@pergo.com


Matthew Hooper
Investor Relations
Tel: +44 (0) 20 7321 5023

Dokument & länkar