Förändring i Pergos koncernledning

Förändring i Pergos koncernledning Lars von Kantzow, Sr Vice President Region Nordamerika och VD för Pergo Inc, har sagt upp sin anställning på Pergo för att ägna sig åt annan verksamhet. Lars kommer att lämna Pergo-gruppen den 1 oktober 2002. En efterträdare har ännu ej utsetts. Lars har arbetat på Pergo sedan 1990 och har lett den amerikanska satsningen sedan lanseringen av Pergo i USA 1993. - "Vi är mycket ledsna över att Lars lämnar Pergo. Lars har gjort en ovärderlig insats med att göra varumärket Pergo känt i hela USA och marknadsledare på laminatgolvsmarknaden", säger Raimo Issal, koncernchef och VD för Pergo. Företaget har under viss tid vetat om Lars avsikt att lämna Pergo, men han blev tillfrågad att stanna kvar för att leda implementationen av det framgångsrika åtgärdsprogrammet i Nordamerika. Både Lars och Raimo betonar att förändringen har skett i bästa samförstånd. "Jag hoppas att kunna använda Lars för olika konsultuppdrag i framtiden i mån av hans tillgänglighet", avslutar Raimo. Trelleborg 2002-08-12 Pergo AB Corporate Communications För mer information kontakta: Raimo Issal, CEO +46 410 36 3100 Annette Kumlien, CFO +46 410 36 3100 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/12/20020812BIT00520/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar