Nytt patent för Pergo i USA

Nytt patent för Pergo i USA I juli 2002 fick Pergo ett nytt amerikanskt patent beviljat av den amerikanska patentmyndigheten USPTO som omfattar klickfogar. Patentet är giltigt i USA där Pergo har en ledande marknadsposition. Pergo har därmed fått ytterligare ett patent beviljat utöver det patent som Pergo beviljades av USPTO i juni 2002. Som en följd av att detta nya patent beviljats, har Pergo i dag lämnat in en tilläggsstämning för patentintrång i en domstol i New York för att skydda sina patenträttigheter och därmed utvidgat den talan som Pergo inledde i juni i år. Denna utvidgade talan är riktad förutom mot Armstrong World Industries, Mohawk Industries, Shaw Industries Inc. och Witex USA Inc. även mot Alloc, Inc. och Berry Finance N.V. sedan dessa inlett en ogiltighets- och icke-intrångstalan mot det patent Pergo beviljades i juni 2002. Pergo fokuserar på innovation och produktutveckling och har under de senaste 18 månaderna ansökt om drygt 30 patent inom olika områden. Trelleborg 2002-08-13 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare information kontakta: Raimo Issal, CEO +46 410 36 31 00 Annette Kumlien, CFO +46 410 36 31 00 Lars von Kantzow, Sr Vice President North America, +1 919 773 6000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00870/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar