PERGO ANSÖKER OM AVNOTERING OCH TILLKÄNNAGER NYTT DATUM FÖR Q1-RAPPORT

Trelleborg – 9 mars, 2007. Pergo AB (publ.) (”Pergo”) (Nordiska börsen: PERG), ett ledande internationellt golvföretag, tillkännagav idag att företagets styrelse beslutat ansöka om att företagets aktier skall avnoteras från Stockholmsbörsen, med sista handelsdag så snart som möjligt. Ansökan sker efter begäran från Pfleiderer Sweden AB (”Pfleiderer”) som, efter den ordinarie anmälningsperioden för det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet, äger 51.908.083 aktier i Pergo, vilket motsvarar 96,9% av Pergos aktiekapital. Styrelsen noterade i sin ansökan att handeln i aktien under den senaste tiden har varit sporadisk och att Pfleiderer har aviserat att en tvångsinlösenprocess påbörjats. En kungörelse angående denna process kommer att införas i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet snarast möjligt.

Som en följd av det pågående erbjudandet tillkännagav Pergo även att datumet för offentliggörande av företagets finansiella resultat för första kvartalet 2007 har flyttats från den 27 april 2007 till den 9 maj 2007.

***


För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta:

Tony Sturrus, VD
Frida Rosenholm, Chefsjurist och Informationsdirektör
Tel: +46 8 790 38 84

Matthew Hooper
Investor Relations
Tel: +44 (0) 20 7321 5010
ir@pergo.com

Pergo är ett ledande golvföretag med starka positioner på marknaderna i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var under 2006 cirka 3 miljarder kronor och antalet anställda är fler än 600. Pergo utvecklade laminatgolvet i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet; i USA 1994; i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO® samt sedan 2005 även under varumärket SimpleSolution.

Pergo är noterat på Nordiska Börsens Mid Cap-lista, under symbolen PERG.

Dokument & länkar