PERGO FÅR 325.000 EURO I FÖRLIKNING AV SKILJETVIST

Trelleborg – 2 januari, 2007. Pergo AB (PERG), det ledande internationella golvföretaget, tillkännagav idag att det har nått en framgångsrik förlikning i det skiljeförfarande som inleddes av Witex AGs konkursbo mot Pergo Holding BV i juni 2004. Förlikningen omfattar samtliga utestående krav mellan Pergo och Witex och innebär att Pergo kommer att få en kontantbetalning på 325.000 euro från Witex, samt att domännamnen www.pergo.pl och www.pergo.com.pl, som registrerats av Witex, kommer att överföras till Pergo.

Frida Rosenholm, Vice President och Chefsjurist, kommenterade: "I och med denna förlikning har vi under de senaste arton månaderna förlikt elva större domstolstvister med stor framgång. Dessa förlikningar har inneburit att tredje parter betalat Pergo avsevärda belopp samt tvingat tredje parter att erkänna och respektera våra immateriella rättigheter. Tvisterna, samt förlikningarna av dessa, visar att vi är beredda att försvara och förbättra vår marknadsledande position och våra immateriella rättigheter, och har genomförts på ett kostnadseffektivt sätt."

Det nu förlikta skiljeförfarandet härrörde från ett Share Purchase, Subscription and Partnership Agreement som ingicks mellan Pergo och Witex år 2000.

För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta:

Frida Rosenholm
Vice President och Chefsjurist
Tel: +46 8 790 38 84

Matthew Hooper
Investor Relations
Tel: +44 (0) 20 7321 5010
Email: ir@pergo.com


Pergo är ett av världens ledande golvföretag med starka positioner på marknaderna i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var under 2005 cirka 3 miljarder kronor och antalet anställda är ungefär 600. Pergo utvecklade laminatgolvet i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet; i USA 1994; i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO® samt sedan 2005 även under varumärket SimpleSolution.

Pergo är noterat på Nordiska Börsens Mid Cap-lista, inom ”Industrial”-sektorn, under sym¬bolen PERG.

Dokument & länkar