PERGO FÖRLIKAR PATENTTVISTER OCH INLEDER SAMARBETE MED VÄLINGE INNOVATION

Trelleborg – 5 februari 2007. Pergo AB (”Pergo” eller ”Företaget”) (PERG), ett ledande internationellt golvföretag, tillkännagav idag att Pergo och Välinge Innovation AB har ingått ett förliknings- och samarbetsavtal. Parterna har därmed förlikt tvister angående limfria golvprodukter genom att korslicensiera varandras patent som avser grundläggande teknologier för sammanlåsning av golvbrädor utan användande av lim liksom nya avancerade system av liknande typ, samt genom att samarbeta angående utveckling och utnyttjande av framtida teknologier. Samarbetet ger dessutom möjligheter till licensiering av båda parters omfattande patentportföljer till tredje parter, och en delning av de intäkter som följer.

Tony Sturrus, Pergos VD, kommenterade: ”Vi har under längre tid arbetat hårt för att hitta en lösning på våra tvister med Välinge som är fördelaktig för båda parter och vi är glada att vi nu kan lägga dessa tvister bakom oss. Avtalen kommer vara basen för nuvarande och framtida samarbete med Välinge och ge oss möjlighet att dra nytta av båda företagens breda produkt- och patentportföljer.”

Som en följd av Pfleiderer Sweden ABs offentliga uppköpserbjudande på samtliga aktier i Pergo innehåller avtalen ägarförändringsklausuler som ger Pergo rätt att säga upp avtalen om det så önskar efter ett potentiellt uppköp.


För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta:

Tony Sturrus, VD
Frida Rosenholm, Chefsjurist och Informationsdirektör
Tel: +46 8 790 38 84

Matthew Hooper
Investor Relations
Tel: +44 (0) 20 7321 5010
ir@pergo.com

Pergo är ett av världens ledande golvföretag med starka positioner på marknaderna i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var under 2005 cirka 3 miljarder kronor och antalet anställda är ungefär 600. Pergo utvecklade laminatgolvet i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet; i USA 1994; i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO® samt sedan 2005 även under varumärket SimpleSolution.

Pergo är noterat på Nordiska Börsens Mid Cap-lista, inom ”Industrial”-sektorn, under sym¬bolen PERG.

Dokument & länkar