PERGO SÄNKER 2006 ÅRS PROGNOS OCH LÄMNAR PROGNOS FÖR 2007

Trelleborg, 13 oktober 2006 – PERGO AB (”Pergo” eller ”Företaget”) (Nordiska börsen: PERG), ett av världens ledande golvföretag, tillkännagav idag reviderade prognos för helåret 2006 samt lämnade prognos för helåret 2007. Pergo sänker sin prognos för 2006 på grund av nordamerikanska kunders senareläggningar av nya produktlanseringar och program samt tillfälliga ändringar av deras åtagande att hålla viss varulagernivå. Företagets tidigare prognos var en nettoomsättningstillväxt på minst 15%, en rörelsemarginal i den övre delen av intervallet 6-7%, samt en avkastning på sysselsatt kapital på 16-18%. Den reviderade prognosen ger en nettoomsättningstillväxt på 2-4%, en rörelsemarginal på 3-5%, samt avkastning på sysselsatt kapital på 12-15%. Dessa förändringar kommer att avspeglas i företagets resultat för både det tredje och fjärde kvartalet 2006. Företagets verksamhet i Europa har dock fortsatt att leverera goda resultat, i linje med företagets förväntningar.

Prognosen för helåret 2007 är att företagets tillväxt skall vara i linje med, eller överträffa laminatgolvindustrins förväntade tillväxt på 9-14% i Nordamerika och 2-4% i Europa, samt att företaget skall uppnå en rörelsemarginal på 8%.

Tony Sturrus, Pergos VD: ”Vårt resultat för 2006 påverkas negativt av vissa nordamerikanska kunders förändringar av tidsschemat för planerade lanseringar av nya produkter och program samt en minskning av deras varulagernivåer. Lanseringarna av de nya produkterna, vilka tidigare var planerade att slutföras under andra halvåret 2006 förväntas nu istället slutföras under första halvåret 2007.”

”Pergos utsikter på medel och lång sikt är fortsatt goda och vi lämnar därför en prognos för 2007. Under 2006 har vi genomfört avsevärda investeringar för att utöka våra existerande relationer med viktiga återförsäljare och för att utveckla nya försäljningskanaler och kundrelationer för att under 2007 kapitalisera på vår marknadsledande position.”

Pergos finansiella resultat för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2006 kommer att offentliggöras den 25 oktober 2006.


För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta:

Tony Sturrus, VD
Frida Rosenholm, Chefsjurist och Informationsdirektör
Tel: +46 8 790 3884

Matthew Hooper, Investor Relations
Tel: +44 (0) 20 7321 5023
ir@pergo.com

Pergo är ett av världens ledande golvföretag med starka positioner på marknaderna i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var under 2005 cirka 3 miljarder kronor och antalet anställda är ungefär 650. Pergo utvecklade laminatgolvet i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet; i USA 1994; i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO® samt sedan 2005 även under varumärket SimpleSolution. Pergo är noterat på Nordiska Börsens Mid Cap-lista, under sym¬bolen PERG.

Dokument & länkar