PERGO UTVIDGAR AFFÄRSRELATIONEN MED SAM’S CLUB

Trelleborg – 18 december, 2006. Pergo AB (”Pergo” eller ”Företaget”) (PERG), det ledande internationella golvföretaget, tillkännagav idag att det har ingått ett leverantörsavtal med Sam’s Club Mexiko, vilket gör Pergo till ensam leverantör av laminatgolv och tillbehör till Sam’s Club i Mexiko. Avtalet innebär att samarbetet mellan Pergo och Sam’s Club utvidgas.

Från och med början av 2007 kommer Pergo att vara den enda leverantören av laminatgolv och tillbehör till samtliga 77 Sam’s Club-stormarknader i Mexiko. Dessutom kommer Pergo, med början i februari 2007, att genomföra ett omfattande marknadstest av ett utökat golvutbud hos Sam’s Club i USA.

Med 49 miljoner medlemmar och fler än 570 affärsställen är Sam’s Club, som ingår i Wal-Mart koncernen, den största stormarknaden för personer med medlemskort i USA. Vidare har Sam’s Club fler än 100 affärsställen i Brasilien, Kanada, Kina, Mexiko och Puerto Rico.

Tony Sturrus, Pergos VD, kommenterade: ”Vi är mycket nöjda med det utökade samarbetet med Sam’s Club. Affärsrelationen mellan företagen inleddes 2005 och kommer att ge oss stora tillväxtmöjligheter under 2007. Det nya avtalet med Sam’s Club är i sig en bra affärsmöjlighet och ger oss dessutom möjligheten att stärka och bredda vårt samarbete med Sam’s Club inom andra områden. Denna utveckling är i linje med vårt mål att sprida våra affärsrisker och vidga vår verksamhet till nya marknadskanaler och segment.”


För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta:

Tony Sturrus, VD
Frida Rosenholm, Chefsjurist och Informationsdirektör
Tel: +46 8 790 38 84

Matthew Hooper, Investor Relations
Tel: +44 (0) 20 7321 5010
ir@pergo.com

Pergo är ett av världens ledande golvföretag med starka positioner på marknaderna i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var under 2005 cirka 3 miljarder kronor och antalet anställda är ungefär 600. Pergo utvecklade laminatgolvet i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet; i USA 1994; i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO® samt sedan 2005 även under varumärket SimpleSolution.

Pergo är noterat på Nordiska Börsens Mid Cap-lista, inom ”Industrial”-sektorn, under sym¬bolen PERG.

Dokument & länkar