TILLSÄTTNING AV VALBEREDNING OCH DATUM FÖR ÅRSSTÄMMAN 2007

Trelleborg - 27 oktober, 2006 - PERGO AB (”Pergo” eller ”företaget”) (PERG), det ledande internationella golvföretaget, tillkännagav idag att en valberedning bestående av representanter för de största aktieägarna har sammankallats i enlighet med beslut vid årsstämman 2006. Vidare tillkännagav företaget idag att Pergos årsstämma 2007 kommer att hållas fredagen den 27 april 2007.

Valberedningen består av Roger Buehler som representerar Laxey Partners, David Marcus som representerar M2 Capital Management, Carl Rosén som representerar Andra AP-Fonden, Johan Heijbel som representerar Nove Capital Management, Peter Rudman som representerar Nordea Fonder, samt Bertil Villard, Pergos styrelseordförande. Tillsammans representerar valberedningen mer än 57% av rösterna.

Valberedningen skall lämna förslag på styrelsesammansättning, arvode för styrelsen och revisor samt stämmoordförande till årsstämman 2007.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen, eller som önskar inkomma med förslag till årsstämman, kan inkomma med skriftligt förslag till ir@pergo.com, eller till styrelsens sekreterare, Pergo AB, Box 70362, 107 24 Stockholm. Förslagen ska vara inlämnade senast sju veckor innan årsstämman.

***

För övrig information, besök www.pergo.com eller kontakta:

Frida Rosenholm
Chefsjurist och Informationsdirektör
Tel: +46 8 790 38 84

Matthew Hooper
Investor Relations
Tel: +44 (0) 20 7321 5010
ir@pergo.com


Pergo är ett ledande internationellt golvföretag med starka positioner på marknaderna i Europa och USA. Pergos omsättning var under 2005 cirka 3 miljarder kronor och antalet anställda är över 600. Pergo utvecklade laminatgolvet i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet; i USA 1994; i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO® samt sedan 2005 även under varumärket SimpleSolution.

Pergo är noterat på Nordiska Börsens Mid Cap-lista, inom Industrial-sektorn, under symbolen PERG.

Dokument & länkar