NewYork Presbyterian tecknar ytterligare avtal

Report this content

New York Presbyterian köper ytterligare WasteLog® system som en del i ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. NewYork Presbyterian kommer efter installation att ha totalt 9 WasteLog® system.

New York Presbyterian (NYP), en av USA:s mest prestigefyllda sjukhuskedjor med 10 sjukhus placerade i New Yorks olika stadsdelar, valde i april 2019 att införskaffa totalt 5 WasteLog® enheter till sina anläggningar i New York. Systemen har använts för att kontrollera att återlämnade narkotiska preparat inte bytts ut eller manipulerats och ingår som en del i NYPs övergripande program för att förhindra Drug Diversion. I juni i år utvidgades programmet till att omfatta de större New York anläggningarna med köp av ytterligare 3 WasteLog® system för placering vid Hudson Valley, Lawrence & Allen sjukhus.

NYP har nu tecknat avtal om att ytterligare ett WasteLog®-system ska placeras vid det helt nya Brooklyn Methodist Center for Community Health (CCH), en 400 000 kvadratmeter toppmodern öppenvårdsanläggning. Avtalet ingås direkt med Pharmacolog Inc. och beräknas generera intäkter motsvarande 400 000 SEK under en period av två år.

VD, Mats Högberg kommenterar: ”Vi är enormt stolta att New York Presbyterian återigen ger oss förtroende att bli en del i sjukhuskedjans initiativ att förhindra Drug Diversion. Affären med NYP som vi ingick för drygt två år sedan var vår genombrottsorder i USA och har haft stor betydelse för vår expansion i Nordamerika. Just därför är det väldigt glädjande att de under året valt att utöka med ytterligare fyra system, till totalt nio.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober, 2021, kl 08:30.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar