Pharmacolog tar ytterligare order i Tyskland

Report this content

Det privata apoteket Obertor Apotheke i Esslingen, Tyskland, har beställt ett DrugLog® system. Systemet skall användas för slutlig kontroll av oftalmologiska läkemedel. Affären har genomförts av Pharmacologs distributör i Tyskland, AddedPharma GmbH.

Obertor Apotheke i Tyska Esslingen, sydost om Stuttgart är ett privat apotek som vid sidan av att tillhandahålla läkemedel till allmänheten också bereder och iordningställer en mängd mediciner och substanser till privatpraktiserande läkare och vårdcentraler. Tyskland har över 17.000 privata apotek, s k Community Pharmacies att jämföra med totalt 2200 sjukhusapotek. Obertor Apotheke kommer att initialt att använda DrugLog för kvalitetssäkring av särskilda ögonläkemedel för att längre fram även inkludera cytotoxiska beredningar. Affären har genomförts via Pharmacologs distributör i Tyskland, AddedPharma GmbH, och innebär ett ordervärde på Pharmacolog på omkring 300.000 SEK

Mats Högberg, VD Pharmacolog: ”Den privata apotekssektorn i Tyskland med över 17.000 apotek är ett mycket intressant affärssegment för Pharmacolog. Det är därför mycket glädjande att vår samarbetspartner, AddedPharma, lyckats bryta in på denna marknad. Detta trots en pågående pandemi som avsevärt försvårar säljarbetet. Installationen vid Obertor Apotheke kommer även att bli en viktig referensinstallation för Pharmacolog i Tyskland. I och med att tyska myndigheter ökar kraven på kvalitetssäkring av läkemedelsberedningar ser vi en ökad efterfrågan på konstadseffektiva system för beredningskontroll.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars, år 2021 kl 16:40.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar