Beslut om strukturförändring inom Persea AB (publ)

Report this content

Beslut om strukturförändring inom Persea AB (publ) Vid den extra bolagsstämman idag beslutades i enlighet med styrelsens förslag att per den 31 oktober 2002 överlåta den svenska operativa verksamheten till det nybildade helägda dotterföretaget Persea Sverige AB. Vidare beslutades att med anledning av överlåtelsen justera verksamhetsföremålet i bolagsordningen. Persea AB kommer genom förändringen att bli ett holdingbolag med ansvar för koncernövergripande frågor. Med omstruktureringen tydliggörs rollerna inom koncernen varmed ett effektivare arbete inom koncernens olika verksamhetsområden uppnås. Till Verkställande Direktör för det nybildade svenska dotterföretaget har utsetts Peter Ideström, tidigare vice VD och CFO i Persea AB. Koncernchef och VD i Persea AB är även fortsättningsvis Bo T:son Nyström. För ytterligare information: Bo T:son Nyström, VD/Koncernchef Persea AB, telefon 08-556 020 87, 070-584 32 05 Peter Ideström, VD Persea Sverige AB, vVD Persea AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070- 538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. PERSEA AKTIEBOLAG (publ) Barnängens Herrgård | Tegelviksgatan 54 | Box 110 93 | 100 61 Stockholm | Sweden Phone. +46(0)8 556 020 70 | Fax. +46(0)8 640 33 22 Web.www.persea.se | Säte: Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00980/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00980/wkr0002.pdf

Dokument & länkar