Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002.01.01 # 2002.12.31

Report this content

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2002.01.01 - 2002.12.31 Rörelseresultatet i koncernen ökade med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 9,3 (7,7) MSEK. · Persea uppvisar sin högsta nettoomsättning någonsin under ett räkenskapsår. Nettoomsättningen i koncernen ökade med 6,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 146,0 (137,4) MSEK. · Den franska verksamheten redovisar för räkenskapsåret en förbättring av rörelseresultatet med 4,1 MSEK. Rörelseresultatet uppgår till -4,0 (- 8,1) MSEK. · För att effektivisera koncernens arbete omstrukturerades den svenska verksamheten per 2002-10-31 så att bolagets operativa verksamhet i Sverige överläts till det nybildade dotterföretaget Persea Sverige AB. Kostnaden för omstruktureringen uppgår till 0,5 MSEK. · Årets föreslagna utdelning uppgår till 1,00 (0,45) kronor per aktie. Frågor avseende bokslutskommunikén besvaras av: Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB, VD Persea Sverige AB, 08- 556 020 94, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations, 08-556 020 96, pahr.b@persea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00180/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00180/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar