Delårsrapport för perioden 2002.01.01 - 2002.09.30

Report this content

Delårsrapport för perioden 2002.01.01 - 2002.09.30 Koncernens rörelseresultat ökade med 22 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. *Nettoomsättningen i koncernen ökade med 7,9 procent under årets första nio månader och uppgick till 110,8 (102,7) MSEK. *Rörelseresultatet i koncernen uppgick för de första nio månaderna 2002 till 9,1 MSEK jämfört med 7,4 MSEK motsvarande period föregående år. *Rörelseresultatet i den svenska verksamheten under årets första nio månader 2002 uppgick till 12,4 (13,6) MSEK. *Rörelseresultatet i det franska dotterföretaget förbättrades med 3,1 MSEK under årets första nio månader 2002 och uppgick till -2,9 (-6,0) MSEK. *För att effektivisera koncernens arbete har styrelsen beslutat att omstrukturera verksamheten så att bolagets operativa verksamhet i Sverige överlåts till det nybildade dotterföretaget Persea Sverige AB. Med anledning av beslutet har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma fredagen den 25e oktober 2002. Stockholm den 18 oktober 2002 För styrelsen: Bo T:son Nyström Verkställande direktör och koncernchef Frågor avseende delårsrapporten besvaras av: Bo T:son Nyström, VD, 08-556 020 87, bo.n@persea.se Peter Ideström, vVD/CFO, 08-556 020 94, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations, 08-556 020 96, pahr.b@persea.se Denna rapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00160/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar