Delårsrapport för perioden 2003.01.01 - 2003.09.30

Delårsrapport för perioden 2003.01.01 - 2003.09.30 · Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 110,6 (110,8) MSEK. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8,2 (9,1) MSEK. · Det franska dotterföretaget uppvisar en ökning av nettoomsättningen med 4 procent till 21,4 (20,5) MSEK. · Rörelseresultatet i det franska dotterföretaget uppgick till -2,3 (- 2,9) MSEK. · Nettoomsättningen i det svenska dotterföretaget uppgick till 90,2 MSEK vilket är i paritet med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 13,6 (15,8) MSEK. Frågor avseende delårsrapporten besvaras av: Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB, VD Persea Sverige AB, 08- 556 020 94, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations, 08-556 020 96, pahr.b@persea.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00120/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00120/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar