Delårsrapport Persea

Persea Stockholm 17 oktober 2003 Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 110,6 (110,8) MSEK. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 8,2 (9,1) MSEK. Det franska dotterföretaget, Persea SARL, uppvisar en ökning av nettoomsättningen med 4 procent till 21,4 (20,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-2,9) MSEK. Nettoomsättningen i det svenska dotterföretaget, Persea Sverige AB, uppgick till 90,2 MSEK vilket är i paritet med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 13,6 (15,8) MSEK. För ytterligare information: Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB, VD Persea Sverige AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070-538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar