Fortsatt förbättring i det franska dotterföretaget

Fortsatt förbättring i det franska dotterföretaget Det franska dotterföretaget ökar sin nettoomsättning under det första kvartalet med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 8,1 (7,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-0,5) MSEK. Nettoomsättningen i det svenska dotterföretaget uppgick till 32,2 MSEK vilket är i nivå med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 4,8 (5,3) MSEK. Nettoomsättningen i koncernen för det första kvartalet uppgick till 39,8 MSEK jämfört med 39,6 MSEK föregående år. Rörelseresultatet i koncernen före jämförelsestörande poster uppgick till 3,4 (3,5) MSEK. Under perioden har byte av VD ägt rum vilket belastat rörelseresultatet med 6,3 MSEK och redovisas som en jämförelsestörande post. - Det är glädjande med den positiva utvecklingen i det franska dotterföretaget samtidigt som det svenska dotterföretaget visar fortsatt god lönsamhet, säger Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB För ytterligare information: Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB, VD Persea Sverige AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070- 538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01550/wkr0002.pdf

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar