Kontantbud på samtliga aktier i Persea AB

Kontantbud på samtliga aktier i Persea AB Persea Promotion AB och Investment AB Spiltan m.fl. lägger ett kontant bud på samtliga aktier i Persea AB. Budet backas upp av 60,7 % av rösterna och 45,9 % av kapitalet i Persea AB. Budpriset är 14 kr per aktie vilket är 28 % högre än senaste 2 månaders snittkurs och 23 % bättre än senaste avslut. Budet villkoras till att minst 90% av aktierna kan inlösas. "Persea har bedrivit ett aktivt IR arbete, men antalet avslut på Nya Marknaden har varit få och kurssättningen är starkt varierande med påverkan av små volymer. Handelsvolymen motiverar inte kostnaden för noteringen. Persea AB har också en flerårig renoveringsperiod framför sig som bäst sker utanför aktiemarknadens kravställande. Det franska dotterbolaget kommer att kräva en period om 4-5 år av investeringar", säger Per-Arne Nordlander, VD i Persea Promotion AB och huvudägare i Persea AB. "Spiltan, som kommer att äga ca 20 % i den nya konstellationen, avser att erbjuda de aktieägare som löser in sina Persea aktier möjligheten att vara med i en riktad emission i Spiltan. På så sätt får alla aktieägare, som så önskar, ta del av Perseas fortsatta utveckling via Spiltan", säger Per H Börjesson, VD i Investment AB Spiltan. Fullständig information kommer att distribueras till aktieägarna under andra halvan av augusti. För ytterligare information: Per-Arne Nordlander, VD Persea Promotion AB, 0708-45 11 17 Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan, 0708-79 71 01 Peter Ideström, VD Persea, 0705-38 10 71 Om Persea Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/21/20030721BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar