Kraftig resultatförbättring i Persea första halvåret 2002

Report this content

Kraftig resultatförbättring i Persea första halvåret 2002 Nettoomsättningen i koncernen ökade med 10,7 procent under det första halvåret 2002 och uppgick till 76,0 (68,6) MSEK. Nettoomsättningen är den högsta någonsin för ett halvår. Rörelseresultatet förbättrades med 35 procent och uppgick till 6,3 (4,7) MSEK. I jämförelse med motsvarande period föregående år ökade nettoomssättningen i den svenska verksamheten med 7,4 procent till 61,8 (57,5) MSEK och rörelseresultatet uppgick till 7,7 (9,1) MSEK. Det franska dotterföretaget, Persea SARL, fortsätter att visa en stark nettoomsättnings- och rörelseresultatsutveckling. Nettoomsättningsökningen för det första halvåret 2002 uppgick till 13,2 procent i jämförelse med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet förbättrades med 3,0 MSEK och uppgick till -1,2 (-4,2) MSEK. Styrelsens tidigare redovisade målsättning, att nå ett breakeven- resultat under 2002, måste dock förskjutas 6-12 månader på grund av en svagare efterfrågan. Det är glädjande med den kraftiga resultatförbättringen i koncernen vilket också bekräftar att omorganisationen i Persea SARL har givit önskad effekt, säger Bo T:son Nyström, VD och Koncernchef Persea AB. För ytterligare information: Bo T:son Nyström, VD/Koncernchef, Persea AB, telefon 08-556 020 87, 070- 584 32 05 Peter Ideström, vVD/CFO, Persea AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations, Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070- 538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00260/wkr0002.pdf

Dokument & länkar