Rörelseresultatförbättring i Persea

Report this content

Rörelseresultatförbättring i Persea Rörelseresultatet i koncernen för räkenskapsåret 2002 ökade med 21 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 9,3 (7,7) MSEK. Persea uppvisar sin högsta nettoomsättning någonsin under ett räkenskapsår. Nettoomsättningen i koncernen ökade med 6,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 146,0 (137,4) MSEK. Den franska verksamheten redovisar för räkenskapsåret en förbättring av rörelseresultatet med 4,1 MSEK. Rörelseresultatet uppgår till -4,0 (- 8,1) MSEK. Årets föreslagna utdelning uppgår till 1,00 (0,45) kronor per aktie. -Räkenskapsåret 2002 har varit ett bra år för Persea, då den svenska verksamheten visar ett fortsatt starkt resultat samtidigt som vi haft en kraftig resultatförbättring i den franska verksamheten trots en något svagare marknadsefterfrågan. Under 2002 har vi förstärkt marknads- och försäljningsorganisationen vilket innebär att vi har fortsatt goda möjligheter för tillväxt i koncernen, säger Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB För ytterligare information: Peter Ideström, tf VD/Koncernchef Persea AB, VD Persea Sverige AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070- 538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/16/20030116BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar