Rörelseresultatförbättring i Persea med 1,7 MSEK

Report this content

Rörelseresultatförbättring i Persea med 1,7 MSEK Koncernens rörelseresultat ökade med 22 procent under årets första nio månader jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet i koncernen uppgick för de första nio månaderna 2002 till 9,1 MSEK jämfört med 7,4 MSEK motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen i koncernen ökade med 7,9 procent under årets första nio månader och uppgick till 110,8 (102,7) MSEK. Rörelseresultatet i den svenska verksamheten under årets första nio månader 2002 uppgick till 12,4 (13,6) MSEK. Rörelseresultatet i det franska dotterföretaget förbättrades med 3,1 MSEK under de nio första månaderna 2002 och uppgår till -2,9 (-6,0) MSEK. För att effektivisera koncernens arbete har styrelsen beslutat att omstrukturera verksamheten så att bolagets operativa verksamhet i Sverige överlåts till det nybildade dotterföretaget Persea Sverige AB. Med anledning av beslutet har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma fredagen den 25e oktober 2002. För ytterligare information: Bo T:son Nyström, VD/Koncernchef, Persea AB, telefon 08-556 020 87, 070-584 32 05 Peter Ideström, vVD/CFO, Persea AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 1071, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations, Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070-538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar