Strukturförändringar inom Persea AB (publ)

Strukturförändringar inom Persea AB (publ) Styrelsen i Persea AB (publ) har vid styrelsemöte idag beslutat att omstrukturera verksamheten inom koncernen så att bolagets operativa verksamhet i Sverige överlåts till det nybildade dotterbolaget Persea Sverige AB. Persea AB kommer genom förändringen att bli ett rent holdingbolag med ansvar för koncernövergripande frågor. Avsikten med omstruktureringen är att tydliggöra rollerna inom koncernen samt att effektivisera arbetet inom koncernens olika verksamhetsområden. Avsikten är att överlåtelsen skall ske per den 31 oktober 2002. Verkställande direktör för det nybildade svenska dotterföretaget kommer att vara Peter Ideström, tidigare vice VD och CFO i Persea AB. Koncernchef och VD i Persea AB kommer även fortsättningsvis vara Bo T:son Nyström. Med anledning av beslutet har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma tisdagen den 25 oktober 2002 för beslut om överlåtelsen samt nödvändiga ändringar av verksamhetsföremålet i bolagsordningen. Närmare detaljer kring den extra bolagsstämman kommer i separat kallelse, vilken beräknas införas i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 27 september 2002. För ytterligare information: Bo T:son Nyström, VD/Koncernchef, Persea AB, telefon 08-556 020 87, 070-584 32 05 Peter Ideström, vVD/CFO, Persea AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations, Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070-538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/20/20020920BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar