Äntligen kan fler med ryggmärgsskada få den bästa vården

Report this content

Det är mycket glädjande att Socialstyrelsen idag fattat beslut om en centralisering av den högspecialiserade ryggmärgsskadevården i Sverige. Personskadeförbundet RTP har enträget arbetat för detta sedan 1980-talet. Vi är övertygade om att beslutet nu innebär att fler som skadat ryggmärgen får tillgång till den bästa vården som finns att tillgå i Sverige. 

Dagens beslut innebär att ryggmärgsskadevård nu definieras som högspecialiserad vård och koncentreras till fyra Universitetssjukhus i landet. Endast dessa fyra enheter får bedriva akut, subakut och primärrehabilitering tills personen i fråga är klar att skrivas ut till sin hembostad. Det blir med andra ord olagligt för alla andra sjukhus att bedriva den här vården under den första vård- och rehabiliteringsperioden i anslutning till ryggmärgsskadan. För barn och ungdomar upp till 18 år samt personer med höga skador med behov av assisterad ventilation koncentreras vården till en eller högst två enheter i landet.

Personskadeförbundet RTP har suttit med i den sakkunniggrupp som arbetat fram det förslag som Socialstyrelsen nästan i sin helhet nu har tagit.

- Vi är mycket nöjda med Socialstyrelsens beslut eftersom vi vet att en centralisering kommer att innebära en kvalitetsmässig bättre och mer jämlik vård för alla med ryggmärgsskador. Med en god rehabilitering och stöd från samhället kan en person med ryggmärgsskada leva ett aktivt och självständigt liv, säger Marina Carlsson, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP. 

Det är också positivt att Socialstyrelsen har beslutat att ett nationellt vårdprogram ska tas fram av de fyra enheterna som inkluderar hela vårdkedjan av den högspecialiserade vården. Socialstyrelsen trycker även på vikten av ett nära samarbete med den högspecialiserade vården i samband med sekundärrehabilitering och livslång uppföljning, vilket vi naturligtvis ställer oss bakom.

Tyvärr har Socialstyrelsen dock valt att inte definiera hela vårdkedjan som nationellt högspecialiserad vård utan exkludera sekundärrehabiliteringen och den livslånga uppföljningen. Det blir därför upp till de olika landstingen och regionerna att besluta hur och var den vården ska bedrivas.

- Det är beklagligt eftersom det kan leda till sämre och mer ojämlik vård i ett senare skede. Dessutom tycker vi att det är en fråga om patientsäkerhet då flera vanliga åkommor kan gömma sig bakom eller förvärras av en ryggmärgsskada och därför kan bli livshotande. Personskadeförbundet RTP kommer fortsätta att bevaka och arbeta aktivt i den här frågan, men idag har vi all anledning att fira en stor framgång även om vi inte nådde hela vägen fram, säger Marina Carlsson.

_____________________________________________________________________

Kontakt:
Marina Carlsson, förbundsordförande, marina.carlsson@rtp.se, Tel: 08-629 27 92
Helena Tiderman, kommunikatör, helena.tiderman@rtp.se, Tel: 08-629 27 98


Adress: Landsvägen 50A, Box 1386, 172 27 Sundbyberg, tel: 08-629 27 80, e-post: info@rtp.se, webb: www.rtp.se

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar