Använd hjärnan – använd hjälm!

Report this content

Idag är det Internationella hjärnskadedagen. Då vill vi passa på att uppmuntra alla cyklister att använda cykelhjälm! Vi vet att cykelolyckor kan orsaka allvarliga skallskador, ofta med långvariga besvär. Ett enkelt sätt att skydda sig är att bära cykelhjälm. Den kan rädda liv och avsevärt minska risken att råka ut för en allvarlig skada.

Trots att allt fler väljer cykeln för att ta sig fram i trafiken ligger hjälmanvändningen i Sverige på en låg nivå. Bland vuxna cyklister använder bara 40 procent hjälm vid resor till och från arbetet. Siffrorna för yngre cyklister är lite högre. 65 procent av barnen mellan 6 och 15 år bär hjälm när de cyklar till och från skolan.

- Det är beklagligt att så få vuxna använder hjälm och inte verkar vara rädda om sin hälsa eller förstå kraften i att vara en bra förebild för de yngre. Att det finns så många barn som cyklar utan hjälm är mycket sorgligt. Sedan 2005 finns det faktiskt en lag som säger att barn under 15 år ska bära hjälm när de cyklar. Här vill vi se tydliga incitament som gör att hjälmanvändningen blir en självklarhet för alla. Det vore exempelvis bra att ta bort åldersgränsen i Trafikförordningen. Då blir det obligatoriskt för alla att cykla med hjälm och fler kan slippa allvarliga skallskador efter en olycka, säger Marina Carlsson, förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP.

Att ändra hjälmlagen skulle leda till en förändring som verkligen behövs. Trafikverkets nationella olycksfallsstatistik för 2020 visar nämligen fortsättningsvis dystra siffror för cyklister: Under året skadades nästan 2 000 cyklister allvarligt på våra gator. Det motsvarar runt hälften av det totala antalet personer som råkade ut för en allvarlig trafikskada i fjol. Tyvärr går trenden för cykelolyckor uppåt.

Eftersom vi vill att ingen ska skada sig uppmanar vi idag alla som cyklar, rider eller åker elsparkcykel: ”Använd hjärnan, använd hjälm eller annat likvärdigt huvudskydd!”

Det är också viktigt att komma ihåg att hjälmen sitter rätt på huvudet och inte för löst. Den ska inte hamna snett eller skjutas bakåt och lämna pannan fri. Remmarna behöver dras åt, så att det blir ungefär två fingrars mellanrum mellan hakan och hakremmen. Tänk också på att hjälmen behöver bytas ut när den varit utsatt för yttre våld eller har använts i några år.

Kontakt

Marina Carlsson, förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP
marina.carlsson@rtp.se

Astrid Källström, kommunikatör
astrid.kallstrom@rtp.se
073-626 87 26

Personskadeförbundet RTP
Adress: Box 1386, 172 27 Sundbyberg, tel: 08-629 27 80, e-post: info@rtp.se,
webb: www.rtp.se Organisationsnummer: 815200-4134