EU:s Innovationsfond ger svenskt industriomställningsprojekt toppoäng i utvärdering

Report this content

Med hjälp av infångad koldioxid och andra restmaterial vill kemikoncernen Perstorp tillsammans med Fortum och Uniper tillverka hållbar metanol i stor skala, vilket vore ett avgörande steg mot en klimatneutral industri. Nu har EU:s Innovationsfond meddelat att projektet gått vidare för fortsatt utvärdering.

Project AIR är ett unikt och storskaligt projekt som från 2025 kommer att minska koldioxidutsläppen med 500 000 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från Sveriges inrikesflyg. Detta görs genom att på Perstorps fabriksområde i Stenungsund bygga världens största anläggning för att fånga in och använda koldioxid och andra restströmmar. Tillsammans med en ny elektrolysanläggning och biogas kommer anläggningen att årligen tillverka 200 000 ton hållbar metanol, vilket möjliggör hållbara kemiprodukter som ingår som insatsvaror till en mängd branscher och slutprodukter så som färg, möbler, elektronik och vindkraftverk.

För att finansiera Project AIR har Perstorp, Fortum och Uniper sökt stöd från EU:s innovationsfond. I deras utvärdering får Project AIR högsta möjliga poäng vad gäller minskning av koldioxidutsläpp och innovation, vilket totalt ger 14 av 15 möjliga poäng. Project AIR har därmed valts ut för att utvärderas vidare i ett nästa steg.

EU:s Innovationsfond beskriver projektet i sin utvärdering:
“The proposed large-scale sustainable production of methanol demonstrates for the first time increased flexibility and efficiency in using different raw materials (e.g. bio-methane, tail gas, CO2 effluent streams). In addition, it also uses the recycled carbon sources together with captured CO2 for methanol circular production. Furthermore, the proposed plant will use waste water instead of municipal water as a feedstock in the electrolysis station. The waste water as a feed stock is not used in any other commercial electrolysers. The proposal represents breakthrough innovation. Moreover, the integration processes, manufacturing, control and operations of the project have not been demonstrated elsewhere; this is a first of a kind and is a breakthrough. This is excellent.”

EU:s Innovationsfond är ett initiativ för att minska utsläpp av koldioxid i Europa. Slutgiltigt besked om vilka projekt som beviljas stöd ges i slutet av 2021.

         

För mer information, var vänlig kontakta:
Lovisa Hermansson, Corporate Communications Manager, lovisa.hermansson@perstorp.com, Tel 072 977 97 41
Håkan Kihlberg, Vice President Strategic Projects and Processes, Hakan.Kihlberg@perstorp.com, Tel 070 255 13 84

Om Perstorp

Perstorp tror på att förbättra vardagen, så att den blir säkrare, bekvämare och mer miljövänlig för miljarder människor över hela världen. Som ett världsledande specialkemikalieföretag bidrar våra innovationer med väsentliga egenskaper till en mängd olika produkter som används varje dag, överallt. Du hittar oss i allt från din bil och mobiltelefon till vindkraftverksparken och den lokala mjölkbonden. Enkelt sagt, vi arbetar för att göra bra produkter ännu bättre, med en tydlig hållbarhetsagenda. 

Perstorp grundades 1881, våra innovativa produkter och lösningar bygger på 140 års erfarenhet och representerar en komplett kedja av lösningar inom organisk kemi, processteknik och applikationsutveckling. Perstorp har cirka 1 350 anställda och tillverkningsenheter i Asien, Europa och Nordamerika. Försäljningen år 2020 uppgick till 9.2 miljarder kronor. 

Läs mer på www.perstorp.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar